ข้อมูลคืออะไร

ข้อมูลคืออะไร ข้อมูลคือค่าของตัวแปรเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ เขาควบคุมกิจการของกลุ่ม เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล (หรือการประมวลผลข้อมูล) แสดงโดยโครงสร้าง ซึ่งมักจะเป็นโครงสร้างตาราง (แสดงด้วยแถวและตัวเลข) โครงสร้างแบบต้นไม้ (กลุ่มทางแยกที่มีความสัมพันธ์แบบพ่อแม่ลูก) หรือโครงสร้างกราฟ ข้อมูลมักเป็นผลจากการวัดและสามารถแสดงภาพได้โดยใช้กราฟหรือรูปภาพ

ข้อมูลเป็นแนวคิดเชิงนามธรรมถือได้ว่าเป็นความรู้และข้อมูลระดับที่เล็กที่สุด ข้อมูลดิบหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้ประมวลผล มีอีกคำที่เกี่ยวข้อง หมายถึงชุดของตัวเลขและสัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วไปในการประมวลผลข้อมูลเป็นระยะและข้อมูลที่ประมวลผล จากขั้นตอนหนึ่ง ก็สามารถประมวลผลเป็นข้อมูลดิบสำหรับขั้นตอนถัดไปได้ ข้อมูลภาคสนามหมายถึงข้อมูลดิบที่รวบรวมจากสภาพแวดล้อมจุดเริ่มต้นที่ไม่ได้ตรวจสอบ ข้อมูลการทดลองหมายถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการสังเกตและการบันทึกในการตั้งค่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ข้อมูลหมายถึงข้อมูลที่ประมวลผล อาจจะเป็นวิธีการง่ายๆ  ตัวอย่างเช่น การใช้เทคนิคระดับกลางหรือขั้นสูง เช่น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนสถานะโดยรวมของข้อมูล  ให้อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีเพื่อใช้ในการตัดสินใจ  ข้อมูลประกอบด้วยเอกสารเสียงหรือภาพต่างๆ แต่จัดหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับตัวละครที่สำคัญไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตัวเลข

ข้อมูลคืออะไร

ข้อมูลมีประโยชน์มากมายดังนี้

 1. จากมุมมองของการเรียนรู้ เช่น ข้อมูลที่ได้รับจากโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ เป็นข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลคืออะไร
 2. ด้านการสื่อสาร เช่น ถ้าเรามีข้อมูล เราก็สามารถพูดคุยหรือเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้อื่นฟังได้
 3. การตัดสินใจ ช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น เช่น การซื้อของเล่น ถ้าเรารู้ราคาของเล่นในแต่ละร้าน เราก็สามารถซื้อของเล่นชิ้นเดียวกันได้ในราคาที่ถูกที่สุด

ข้อมูลคืออะไร ซึ่งจะแบ่งย่อยได้ทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่

 • ข้อมูลเชิงคุณภาพชนิดไม่สามารถจัดเรียงได้ตามธรรมชาติ (Nominal Data)
 • ข้อมูลเชิงคุณภาพที่สามารถจัดเรียงตามธรรมชาติได้ (Ordinal Data)
 • ข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นจำนวน (Discrete Data)
 • ข้อมูลเชิงปริมาณที่มีค่าต่อเนื่อง (Continuous Data)

การจัดการข้อมูลในองค์กร (Data Management)

ข้อมูลคืออะไร เพื่อให้ข้อมูลได้ประโยชน์สูงสุด องค์กรต้องมีระบบการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและครอบคลุม “การจัดการข้อมูล” หรือ “การจัดการข้อมูล” หมายถึงการจัดการข้อมูล ควบคุมการใช้ การจัดเก็บ และการทำลายข้อมูลตามวงจรชีวิต ระบบการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดปัญหาการเข้าถึงข้อมูล เช่น การรั่วไหลของข้อมูล ไม่มีข้อมูลทางการเงินอ้างอิง ฉันไม่รู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของสายการผลิต ไม่มีแหล่งที่มาของต้นทุนที่ควบคุมได้ ฯลฯ นอกจากนี้ การจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบยังช่วยให้องค์กรได้รับข้อมูลจำนวนมากเพื่อใช้

ประโยชน์ของข้อมูลและความสำคัญของการใช้ข้อมูล

 1. ช่วยให้องค์กรเข้าใจสถานการณ์และผลการปฏิบัติงาน เมื่อมีข้อมูล องค์กรก็เข้าใจสถานการณ์ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขาย ประสิทธิภาพการผลิต ข้อมูลต้นทุนที่สามารถประมวลผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ได้ สิ่งนี้บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าต้องปรับปรุงอะไรหรือมีอย่างอื่นที่สามารถปรับปรุงได้หรือไม่? เพื่อให้เข้าใจความต้องการของตลาดมากขึ้น
 2. ช่วยให้องค์กรตัดสินใจได้ดีขึ้นและเป็นจริงมากขึ้น การตัดสินใจโดยปราศจากข้อมูลก็เหมือนกับการเดาทาง ข้อมูลช่วยให้องค์กรรู้ว่าจะไปที่ไหน โอกาสคืออะไรอุปสรรคคืออะไร และให้ผลการตัดสินใจเชิงคาดการณ์โดยใช้ฐานข้อมูลผู้มีอำนาจ
 3. ช่วยให้องค์กรจัดการและแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น ยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไร ก็ยิ่งเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นเท่านั้น องค์กรสามารถเตรียมการแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น รวมถึงการหาสาเหตุของปัญหา เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ก็สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงได้ ช่วยจัดการกับปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 4. ช่วยปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ สิ่งดีๆ บางอย่างสามารถดีขึ้นได้หากองค์กรมีข้อมูลและการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ องค์กร ตระหนักถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการทำงา สามารถค้นหากระบวนการที่ยาวเกินไปได้หรือไม่? ไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการอะไร? กระบวนการใดที่ช้าและถูกขัดจังหวะ? มาทำความเข้าใจกัน เช่น เวลาในการผลิตและนำเข้าวัตถุดิบ ทำให้สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซัพพลายเออร์ ฯลฯ
 5. เข้าใจลูกค้ามากขึ้น สร้างประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจ องค์กรที่มีข้อมูลลูกค้าตั้งแต่ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลทั่วไป ไปจนถึงข้อมูลความร่วมมือ องค์กรได้รับข้อมูลเพื่อให้เข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้น เป็นผลให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าที่มีผลกระทบมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การใช้ระบบ CRM เพื่อดูความสนใจของลูกค้าหรือหน้าต่างข้อมูลที่ช่วยให้พนักงานทุกคนได้รู้จักลูกค้าในหน้าเดียว หรือเมื่อใช้ระบบ EHR ในโรงพยาบาล แพทย์ไม่ต้องตรวจสุขภาพผู้ป่วยซ้ำ คุณไม่จำเป็นต้องรับเรื่องใหม่ทั้งหมด และให้บริการรวดเร็วปลอดภัยยิ่งขึ้น ข้อมูลคืออะไร