pci dss คือ

pci dss คือ

pci dss คือ PCI Data Security Standard เป็นข้อกำหนดที่ใช้กับหน่วยงานที่เก็บ ดำเนินงาน และส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ถือบัตรเครดิต มันจะครอบคลุมทั้งเรื่องเทคนิค และการปฎิบัติงานของระบบในส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยการเข้าถึงข้อมูลผู้ถือบัตรเครดิต ถ้าหากธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับเครดิตการ์ดของลูกค้า หรือพนักงานในองค์กรแล้วล่ะก็ PCI Standard จำเป็นมาก ๆ

ร้านค้า หรือองค์กรต่าง ๆ ที่จะกำลังทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Payment Card Industry Data Security Standard ( PCI DSS ) อาจจะทำให้งงไปตาม ๆ กันด้วยข้อบังคับต่าง ๆ ที่ยาวเหยียดไปหางว่าว โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่อง Cyber Security นอกจากนี้ หลาย ๆ บริษัทก็ยังไม่แน่ใจว่าข้อบังคับต่าง ๆ จะเหมาะสมกับองค์กรหรือไม่ ในบทความนี้จะนำเสนอ คอนเซ็ปของหลักข้อปฎิบัตินี้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นสำหรับหลาย ๆ ที่ยังไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิดมาโดยตลอด

ใครที่ต้อง Comply PCI DSS

pci dss คือ คำถามเกี่ยวกับข้อบังคับสำหรับข้อมูลบัตรเครคิตในเครือข่าย ควรเรียกว่าเครือข่ายการชำระเงินหรือแบรนด์ที่เกี่ยวข้อง PCI SSC ได้กระตุ้นให้หน่วยงานตระหนักความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นในกฎหมายท้องถิ่น และกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้มาตรฐาน PCI ขณะนี้ American Express, Discover, JCB International, MasterCard และ Visa มีโปรแกรม Comply PCI Standard เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลบัญชีการเงิน หน่วยงานหรือองค์กรควรติดต่อบริษัทผู้สนับสนุนโดยตรงสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Comply ransomware คือ

เข้ารหัสข้อมูลบัตรเครดิตอย่างไรให้ Comply ข้อบังคับ

pci dss คือ ตัวอย่างเช่น บัตรที่ใช้สำหรับการซื้อขายด้วยการเข้าถึงบัตรเครดิต สำหรับการทำธุรกรรมและอาจเป็นใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน แม้จะสั่งซื้อทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์ บัตรชำระเงินจะส่งข้อมูลการชำระเงินผ่านช่องทางหลักที่ปลอดภัยตามระเบียบ การเข้ารหัสข้อมูลบัตรเครดิตเป็นวิธีที่จะทำให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ PCI ได้ยากขึ้น แม้ว่าการเข้ารหัสอาจไม่แข็งแกร่งพอที่จะปกป้องข้อมูลบัตรเครดิตที่เป็นไปตามมาตรฐาน PCI ก็ตาม

สรุป 5 ข้อในการ Scope ของ PCI Standard

  1. ข้อมูลบัตรเครดิตต้องได้รับการเข้ารหัสและเข้ารหัส
  2. ข้อมูลที่เข้ารหัสจะไม่ถูกแยกออกจากกระบวนการเข้ารหัส ถอดรหัส และการจัดการ
  3. ระบบแสดงข้อมูลบัตรเครดิตที่เข้ารหัส หรือแอพพลิเคชั่นที่สามารถถอดรหัสได้
  4. ข้อมูลผู้ถือบัตรที่เข้ารหัสซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกับคีย์ถอดรหัส
  5. ข้อมูลผู้ถือบัตรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องจากใช้คีย์ถอดรหัสอื่น
  6. บุคคลที่สามเก็บเฉพาะข้อมูลที่เข้ารหัสเท่านั้น และไม่สามารถถอดรหัสได้ pci dss คือ

สรุป pci dss คือ

มาตรฐาน PCI มีไว้สำหรับหน่วยงานทั้งหมดที่มีกระบวนการชำระเงิน เมื่อเทียบกับร้านค้าขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มักจะมีสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกันโดยมีข้อมูลบัตรเครดิตที่จำกัด และมีการป้องกันเพียงเล็กน้อย

ผู้ค้ารายย่อยต้องการการตรวจสอบด้านกฎระเบียบตามผู้ให้บริการบัตรเครดิตแต่ละราย สำหรับคำถามและรายงานการตรวจสอบด้านกฎระเบียบ ผู้ค้าติดต่อธนาคาร หรือผู้ให้บริการบัตรเครดิตที่เป็นพันธมิตรเพื่อปฏิบัติตามนโยบายที่บังคับใช้

สรุป มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลอุตสาหกรรมบัตรชำระเงินเป็นข้อกำหนดสำหรับองค์กร หรือร้านค้าที่จัดเก็บ ประมวลผล และส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือบัตรเครดิต ครอบคลุมทั้งปัญหาทางเทคนิค และการทำงานของระบบเพื่อให้ข้อมูลผู้ถือบัตรเครดิตในส่วนต่างๆ ปลอดภัยและตรงตามข้อกำหนด pci dss คือ